Naše projekty

Prvé roky po vzniku sme sa špecializovali hlavne na koncertnú činnosť. Tu a tam sa objavila aj činnosť pedagogická - tvorila ale menšinu. Nakoľko už dnes vidíme, že koncertná činnosť bez zodpovedajúcej pedagogickej prípravy len vzďaľuje interpreta (alebo skladateľa) od diváka, cítime potrebu s tým niečo robiť.

Koncerty organizujeme takmer na všetkých úrovniach. Od spolupráce s amatérskymi hudobníkmi, cez koncerty v Domovoch seniorov až po spoluprácu so Slovenskou filharmóniou na abonentných koncertoch.

Dva najväčšie projekty budúceho roka budú Prvé celoslovenské stretnutie violistov a spustenie webu Svet sláčikov.

Koncerty ponúkame skutočne v rozmanitých obsadeniach. V novembri tohto roku napríklad vystúpi violista Martin Ruman s klaviristkou Alenou Hučkovou v rámci abonentného cyklu SLovenskej filharmónie. Podobný program ešte zopakujú na viacerých miestach. Okrem dua s nimi vystupujú skutočne najkvalitnejší slovenskí hudobníci. Združenie zorganizovalo tiež niekoľko koncertov Rumi Quartet - mladého sláčikového kvareta zloženého z mladých interpretov. Ich kvalitatívna úroveň môže kedykoľvek konkurovať už zabehnutým profesionálnym kvartetám. Máme vystavané zaujímavé dramaturgie pre našich najstarších občanov v Domoch alebo Kluboch Seniorov. Mnohí z nich už nemôžu cestovať na vzdialené koncerty, takto môže koncert pricestovať za nimi.

V prípade záujmu o koncert sa neváhajte ozvať našej manažérke Viktórii Strelcovej.

Určite naším najväčším a aj najdrahším projektom je web Svet sláčikov. Myslíme si, že online vzdelávanie je na slovenskej hudobnej scéne takmer neviditeľné. Rodičia nevedia, ako vybrať deťom nástroj, ako rozoznať kvalitnú Základnú umeleckú školu a podobne. Študenti nemajú prístup k moderným informáciam a pedagógovia by sa tiež mohli kadečo dozvedieť.

Web Svet sláčikov by sme chceli za každých okolností udržať bez reklám. Nechceme "predávať" nášho čitateľa. Financovanie webu bude tým pádom založené na princípe Wikipédie - príjem výlučne z dobrovoľných príspevkov. Veríme, že keď budeme poskytovať dostatočne dobrý obsah, nájdu sa ľudia, ktorí nás podporia.

Predseda združenia Martin Ruman sa venuje pedagogickej činnosti na Konzervatóriu v Bratislave a na rôznych workshopoch a kurzoch.

Spolu so študentmi tiež organizuje projekt Viola-Cinderella No More ("Viola už nebude žiadna popoluška") pre žiakov na Základných umeleckých školách. Tento projekt prezentuje violu ako nástroj hodný ďalšieho štúdia.

Združenie tiež poskytuje vzdelávanie amatérom, organizáciu kurzov a pre profesionálov prípravu na konkurzy do orchestrov.

Pre študentov sme založili knižnicu s modernou literatúrov - mimo vzácnych kníh vydavateľstiev Oxford alebo Cambridge, historické knihy o viole a violistoch. Taktiež majú študenti k dispozícii kompletnú zbierku časopisov The Strad (najznámejší a najdlhšie vychádzajúci časopis pre hráčov a výrobcov sláčikových nástrojov) z posledných rokov.

V spolupráci s našim violistom - trénerom - horolezcom Ľudom Karom organizujeme violové výlety a výstupy.